CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV ĐẦU TƯ KỸ THUẬT HOÀNG PHÚC

✩ Trụ sở: 3M Trần Thị Trò, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM

✩ Nhà xưởng: 3L Trần Thị Trò, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM

✆ 0766 779 688

✉ hp@hoangphucme.com

⊕ hoangphucme.com | hoangphucme.vn